faviconIn verpleeg-, verzorgingshuizen en voorzieningen voor kleinschalig wonen wordt complexe zorg verleend aan een kwetsbare populatie. Op eenzelfde woonunit zijn vaak cliënten met meerdere infectieuze aandoeningen aanwezig. Wanneer infectiepreventie niet op orde is ontstaat een verhoogd risico op infecties en verspreiding van micro-organismen. Door de huidige problematiek van resistente micro-organismen wordt het belang van infectiepreventie alleen nog maar sterker benadrukt. De intensieve uitwisseling van patiënten tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen speelt hierbij ook een rol.  Outbreaks in verpleeghuizen en verzorgingshuizen worden steeds vaker gezien. Wanneer structureel goed wordt ingezet op verankeren van  infectiepreventiemaatregelen in de praktijk,  treedt een dergelijke verspreiding van infectieuze micro-organismen minder snel op.

Wat doen wij? In verpleeg- en verzorgingshuizen ontwikkelen onze deskundigen infectiepreventiebeleid en dragen zij bij aan naleving hiervan op de werkvloer hiervan. Wij organiseren scholing, omdat voldoende kennis en begrip van infectiepreventie bij medewerkers bijdraagt aan de cliëntveiligheid. Juist daar waar ingezet wordt op huiselijkheid en kleinschaligheid is begrip van infectiepreventie belangrijk om risico’s te voorkomen. Wij hebben ruime ervaring in het verankeren van infectiepreventie in het professioneel handelen van de medewerkers. Onze inzet is om infectiepreventie bespreekbaar en positief te maken, zodat de verantwoordelijken op de werkvloer deze positionering over kunnen nemen en versterken.

Hygiëne contactpersonen: Om infectiepreventie op de werkvloer te bevorderen en te stimuleren werken wij voor diverse instellingen met hygiënecontactpersonen. Deze contactpersoon is de schakel tussen de Hygiënecommissie/deskundige infectiepreventie en de werkvloer. Wij organiseren gemiddeld 4 bijeenkomsten per jaar waarbij actuele problematiek ter sprake komt, en medewerkers betrokken kunnen worden bij projecten op de afdelingen zoals bv de hygiëne-audit, surveillance van infecties en klinische lessen. Daarnaast worden de nieuwste protocollen behandeld en is er tijd voor het uitwisselen van ervaringen en knelpunten in de praktijk. Het werken met deze structuur heeft zijn nut bewezen in situaties waarbij sprake is van een uitbraak van het Norovirus en MRSA. Door de scholing zijn medewerkers alert en bewust ten aanzien van infectiepreventie en weten hierdoor een uitbraak tijdig te signaleren en de correcte maatregelen te treffen.