faviconInfectiepreventie is een belangrijk aandachtspunt binnen de huisartsengeneeskunde. De veranderende zorg brengt meer infectierisico’s bij patiënten in de eerste lijn. Zo is er in de huisartsenpraktijk een toename van patiënten met een verminderde weerstand, dit ten gevolge van vergrijzing en verplaatsing van complexe ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Ook de toename van antibioticaresistentie vraagt om optimale infectiepreventie.

In de huisartsenpraktijk voeren wij een hygiënescan uit om te inventariseren hoe het niveau van infectiepreventie is. Op geleide van de bevindingen doen wij aanbevelingen voor verbetering. Onze speciale aandacht gaat uit naar de werkzaamheden van reiniging, desinfectie en sterilisatie. Ook geven wij scholing aan de medewerkers of stellen protocollen op. In samenwerking met de klant zoeken we steeds naar zinvolle, realistische interventies.