faviconInfectiepreventie speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening van praktiserende dierenartsen. Actuele kennis over praktische toepassing van reinigings-, hygiëne- en desinfectieprocessen door veterinairen, para-veterinairen en praktijkmedewerkers is belangrijk en draagt bij aan de gezondheid van mens en dier. Daarnaast verbetert een goed niveau van infectiepreventie de ARBO-omstandigheden, vergroot het de professionaliteit, versterkt het de uitstraling van een individuele dierenartsenpraktijk en het maatschappelijk vertrouwen in de veterinaire professie in het algemeen.

Tensen & Nolte Infectiepreventie houdt zich sinds 2012 bezig met infectiepreventie in de gezelschapsdierenpraktijk. Hiervoor hanteren wij een stapsgewijze benadering. Eerst inventariseren wij het huidige praktijkproces en de behoefte bepaling van de praktijk. Daarna zoeken wij samen met onze klant naar een praktische en haalbare implementatie van infectiepreventie maatregelen.

knmvd  Onze deskundigen infectiepreventie nemen deel in de werkgroep ‘Richtlijn hygiëne, reiniging en desinfectie’ van de KNMvD.