Voor iedere zorgbranche is infectiepreventie zinvol. Overal waar sprake is van een zorgproces draagt goede infectiepreventie bij aan het minimaliseren van infectierisico’s en daardoor veiliger zorg. Een zorg infectie is een infectie die toe te schrijven is aan het verblijf of behandeling in een zorginstelling. Zorginfecties kunnen ontstaan vanuit de patiënt zelf. Maar ook ontstaan infecties door de behandeling, ingreep of verblijf in de zorg instelling. Dit geldt voor alle zorghandelingen in alle soorten zorginstellingen.

Om dit te voorkomen, zijn maatregelen nodig. Welke maatregelen dat zijn hangt af van het besmettingsrisico. De deskundige infectiepreventie kent de besmettingsrisico’s en houdt zich bezig met voorkomen en bestrijden van zorginfecties. En dat is belangrijk, want een zorginfectie maakt het de patiënt extra moeilijk, levert regelmatig pijn of ziekte, houdt de patiënt langer in het zorgtraject en dwingt hen tot het slikken van extra antibiotica.  En dat is voor iedere patiënt,  in elke zorgbranche ongewenst.