algemeenVoorbeeldprotocollen

Infectiepreventie is onlosmakelijk onderdeel van de handelingen in het zorgproces en moet als vanzelfsprekend verankerd zijn in de dagelijkse zorghandelingen. Goed infectiepreventiebeleid is daarom onderdeel van zorgprotocollen. Maar daarnaast zijn ook ook specifieke infectiepreventie protocollen nodig. Het opstellen van infectiepreventieprotcollen behoort tot onze routine werkzaamheden. Deze protocollen stemmen wij zorgvuldige af op de setting van onze opdrachtgever. Dat betekent dus verschillende protocollen voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en tandheelkundig klinieken. Onderwerpen van deze protocollen zijn ondermeer: handhygiëne, gebruik van beschermende middelen, isolatiemaatregelen, omgang met steriele medische hulpmiddelen.

Hieronder zijn een aantal voorbeeldprotocollen te vinden. Het is toegestaan deze vrijelijk te gebruiken, kopiëren en verspreiden mits www.tensennolte.nl als bron wordt vermeld.

Handhygiene

Algemene voorzorgsmaatregelen

Preoperatieve handhygiene

BRMO verpleeghuizen (WIP) okt 2014

Overzicht maatregelen (WIP) bij BRMO in verpleeghuis