keurmerk2Keurmerk Infectiepreventie

Het Keurmerk Infectiepreventie wordt sinds 1 februari 2013 door Tensen & Nolte Infectiepreventie uitgereikt aan organisaties die aantoonbaar bewust omgaan met kwaliteit en veiligheid van infectiepreventie en hygiëne. Voor de toetsing ten behoeve van het Keurmerk wordt een checklist gehanteerd, welke het gehele infectiepreventie normkader vertegenwoordigt. Het Keurmerk Infectiepreventie geeft aan dat infectiepreventie is verankerd in het dagelijks handelen en dat er een geborgd kwaliteitssysteem is om infectiepreventie op orde te houden. Ons keurmerk wordt steeds uitgereikt voor 1 jaar en is toegekend aan: