SchaaltjeOm expertise op het gebied van microbiologie te kunnen bieden, werken wij samen met vaste arts-microbiologen. Daardoor kunnen onze klanten altijd terugvallen op de specialistische kennis en ondersteuning van een arts-microbioloog. Denk hierbij aan infectieconsulten, beleidsontwikkeling en outbreakmanagement.

Infectieconsulten  De arts-microbioloog is dagelijks bereikbaar voor consulten voor specialisten, via email of telefonisch. Deze consultatieve taak omvat advies aangaande diagnostische mogelijkheden bij (verdenking op) infecties, behandeling en interpretatie van laboratorium uitslagen. Ook kan de arts-microbioloog worden geconsulteerd over prikaccidenten en vaccinatie.

Beleidsontwikkeling t.a.v. antibiotica en infectiediagnostiek  De arts-microbioloog geeft sturing aan antibioticabeleid en infectiediagnostiek. Goed antibioticabeleid bevordert doelmatig antibioticagebruik. Dit voorkomt resistentie en bespaart kosten. Efficiënt kweekbeleid voorkomt overdiagnostiek en zorgt voor het tijdig opsporen van resistente micro-organismen. Dit bevordert tijdig ingrijpen bij epidemische verheffingen.

Outbreakmanagement  De arts-microbioloog levert in samenwerking met de deskundige infectiepreventie vakinhoudelijke ondersteuning bij outbreakmanagement. Hieronder valt ook de coördinatie van het contact met microbiologische laboratoria, GGD, RIVM en andere instanties.