scoopVeiligheid voorop bij endoscopen

Flexibele endoscopen worden steeds vaker gebruikt, voor diagnostiek en voor behandeling. Na gebruik worden de endoscopen gereinigd en gedesinfecteerd, voordat ze opnieuw bij een volgende patiënt worden gebruikt. Reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen is een kritisch proces. Wanneer dit niet correct verloopt brengt dit risico’s voor de patiënt met zich mee. Om deze risico’s te vermijden is in de instellingen waar met flexibele scopen wordt gewerkt een deskundige scopen reiniging en desinfectie (DSRD) werkzaam. Deze professional heeft specialistische kennis op het gebied van scopenreiniging en desinfectie.

Het is goed mogelijk voor organisaties om de expertise van de DSRD van buitenaf te betrekken. Onze deskundigen vervullen in meerdere instellingen deze functie. Tot de werkzaamheden behoren het vaststellen van beleid, valideren van processen, uitvoeren van risicoanalyse, adviseren bij aanschaf van apparatuur en geven van instructie. Het in verschillende organisaties bezig te zijn met dezelfde complexe vraagstukken leidt tot efficiëntie, inzicht in knelpunten en een hoog niveau van parate kennis.