bioharzerdMRSA? VRE? Norovirus?

Wanneer er sprake lijkt te zijn van een uitbraak met een infectieuze aandoening of van een resistent micro-organisme is snel en juist handelen geboden.  Denk hierbij aan patiënten met  norovirus, scabiës,  Clostridium difficile, influenza en ook  bijzonder resistente micro-organismen. Het is dan nodig om extra infectiepreventie maatregelen in te stellen. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak, zodat onder tijdsdruk, in multidisciplinaire samenwerking de juiste acties worden ondernomen.

In dit ‘outbreakmanagement ‘ hebben onze deskundigen ruime ervaring. Wij werken in epidemische situaties met een actueel draaiboek, waarin alle noodzakelijke stappen zijn beschreven. Zo coördineren wij voor u de infectiepreventie maatregelen, benodigde diagnostiek, informatieverstrekking aan alle betrokkenen, interne en externe communicatie en alle andere bijkomende activiteiten. In een outbreaksetting zijn wij voor onze klant continue bereikbaar voor vragen en advies. Ook is het voor ons mogelijk de expertise van een arts-microbioloog te leveren.