Poppetje+vergrootglasOn-the-job meekijken

Tot onze dagelijkse werkzaamheden behoort het uitvoeren van hygiënescans of audits. Hierin hebben wij een enorme ervaring opgebouwd. Door een dergelijke toetsing wordt een goed beeld verkregen van de actuele stand van zaken met betrekking tot infectiepreventie. Wij beoordelen op concrete punten het instellingsbeleid t.a.v. infectiepreventie en de situatie op de werkvloer. Hiervoor hanteren wij een vaste checklist welke in overeenstemming is met het meest recente normkader.

Onze ervaring is dat een hygiënescan een geschikt instrument is om de discrepanties tussen beleid en praktijk op te sporen. Op basis van onze bevindingen stellen wij een heldere rapportage op met concrete aanbevelingen. Zo bieden wij de organisatie een handvat om verbeteringen in gang te zetten en een duidelijke koers te kiezen. De jaarlijkse hygiënescan is een onmisbaar onderdeel van de jaarcyclus ter bewaking van de kwaliteit van infectiepreventie.

Wij voeren ook audits uit in het kader van het ZKN-keurmerk.