IGZIGZ over de vloer, wat nu?

Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van zorgorganisaties die vanwege tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Wij kennen het door de IGZ gehanteerde normkader en zijn er van op de hoogte hoe een dergelijk toezichttraject verloopt. Hierdoor zijn wij in staat om op juiste wijze te anticiperen op het verscherpte toezicht.

Samen met de betreffende organisatie stellen wij een plan van aanpak op om het item infectiepreventie op orde te krijgen. Wij doen dit in multidisciplinaire samenwerking. Dit plan is altijd gericht op het optimaliseren van beleid gecombineerd met het verankeren van infectiepreventie op de werkvloer. Onderdelen van onze aanpak zijn het inventariseren van de concrete situatie in de praktijk, het toetsen van instellingsbeleid en het geven van gerichte scholing of instructie.