sjoukOnze student moet deskundig begeleid worden…

De opleiding tot deskundige infectiepreventie bestaat uit een combinatie van leren en werken. Het theoretisch deel wordt door de student gevolgd aan een opleidingsinstituut en het praktijk-leren gebeurt in een ziekenhuis. De opleiding tot deskundige infectiepreventie is te volgen aan het Wenckebach Instituut aan het UMCG te Groningen en aan het opleidingsinstituut van het UMCU te Utrecht. Een voorwaarde voor het starten van de opleiding is dat de student een arbeidsovereenkomst heeft met een ziekenhuis voor tenminste 24 uur. Voor begeleiding van de student bij het leren in de praktijk is een goede, ervaren praktijkbegeleider onmisbaar.

De rol van praktijkbegeleider kan door ons worden vervuld. In dit traject van praktijkbegeleiding ondersteunen we de student bij het bestuderen van de theoretische stof, begeleiden we de praktijkgerichte opleidingswerkzaamheden en houden we ons intensief bezig met de individuele persoonlijke ontwikkeling van de student. Wij hebben in de loop der jaren al tientallen studenten succesvol begeleid op weg naar het College Zorg Opleidingen (CZO-) erkende diploma deskundige infectiepreventie. Daar zijn we met recht trots op.

Een eis aan het opleidende ziekenhuis is de aanwezigheid van een CZO-opleidingserkenning voor de opleiding tot deskundige infectiepreventie. Indien onze klant dat wenst ondersteunen wij graag bij het aanvragen van deze erkenning.