PDCA-250Beleid als basis voor de werkvloer

Infectiepreventie protocollen zijn belangrijke onderleggers voor de kwaliteit in de dagelijkse praktijk. In samenspraak met onze opdrachtgever ontwikkelen wij infectiepreventiebeleid. Dit zijn protocollen, beheersplannen of eventueel werkprocedures. Als basis hiervoor gebruiken wij landelijke en internationale richtlijnen. Ook toetsen we de al aanwezige protocollen op actualiteit, juistheid en volledigheid. In het traject van publicatie en implementatie spelen wij graag een rol. Beide stappen zijn volgens ons onontbeerlijk voor een goed functionerend infectiepreventiebeleid. Wij kunnen putten uit een eigen databank met protocollen over uiteenlopende onderwerpen en toegespitst op elke specifieke zorgbranche.