algemeenOnze deskundigen houden zich bezig met alle aspecten van infectiepreventie en zijn all-round inzetbaar. Denk daarbij aan opstellen van beleid, adviseren bij vragen of ontwikkelingen, meekijken op de werkvloer, instructie geven en outbreakmanagement. Wij hebben jarenlange ervaring, die we graag delen met onze klanten. Dat is voor onze klant efficiënt en voor ons vanzelfsprekend.

Samen met onze klant verkennen wij welke dienstverlening van ons wordt verwacht. Daarna inventariseren wij de aanvangssituatie. Dit gebeurt voornamelijk door een nulmeting op de werkvloer en incidenteel in een vraaggesprek. Vanuit dit startpunt stellen we een planning voor de werkzaamheden op. Wij houden altijd een voortgangsrapportage bij, zodat de stand van zaken actueel inzichtelijk is voor onze klant.