slide1

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagement

slide2

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagment

slide3

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagment

slide4

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagment

slide5

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagment

slide6

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagment

slide8

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagment

slide8

Expertise en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie.

Wij ontwikkelen en optimaliseren infectiepreventie voor zorginstellingen in uiteenlopende branches.
Zo dragen wij bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infectiepreventie

Audit

Outbreakmanagment

Masterclass

Over ons

Tensen & Nolte Infectiepreventie is een onafhankelijke organisatie voor expertise in infectiepreventie. Wij leveren sinds 2006 infectiepreventie op maat. Het is onze overtuiging dat ervaring en expertise in infectiepreventie binnen alle zorgorganisaties beschikbaar moet kunnen zijn. Onze opdrachtgevers zijn zorginstellingen van uiteenlopende aard. Wij werken door het hele land en zijn niet regio-gebonden. Onze deskundigen zijn ervaren, flexibel en altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat wij doen

Onze deskundigen infectiepreventie zijn all-round inzetbaar. Wij kunnen alle voorkomen infectiepreventie werkzaamheden voor u verrichten. En het gaat zelfs verder dan dat. Ook beschikken wij over deskundigheid steriele medische hulpmiddelen, deskundigheid op het gebied van flexibele scopen en deskundigheid op het gebied van voedingshygiëne. Wij beschikken over jarenlange ervaring. Dat maakt onze dienstverlening doelgericht en efficiënt.

Aanpak

Samen met onze klant bespreken wij wat van ons wordt verwacht. Daarna inventariseren wij de aanvangssituatie. Dit gebeurt door een nulmeting op de werkvloer en in een vraaggesprek. Vanuit dit startpunt stellen we een planning voor onze werkzaamheden op. Zo leveren wij maatwerk. Om de actuele stand van zaken inzichtelijk te hebben voor onze klant houden wij altijd een voortgangsrapportage bij.

Infectiepreventie is zinvol

Zorginfecties zijn infecties die ontstaan tijdens het verblijf in een zorginstelling of door een behandeling. Het optreden van zo’n infectie is voor iedere zorginstelling ongewenst: uit oogpunt van kwaliteit van zorg, vanwege risico voor de patiëntveiligheid en omdat het toename van kosten betekent. Natuurlijk is een zorginfectie niet altijd te vermijden, maar toch leert de ervaring dat de ene zorginstelling de risicofactoren beter onder controle heeft dan de andere. Dit betekent dat er verbetering mogelijk is.

Het doel van infectiepreventie is in de eerste plaats het voorkómen van de infecties en de gevolgen daarvan, zoals ziekte en sterfte. In de tweede plaats richt infectiepreventie zich op het voorkómen van verspreiding van infecties. Een proactief infectiepreventiebeleid is een effectief instrument om het optreden en verspreiden van zorginfecties tegen te gaan.

InfectionGuide App

InfectionGuide is een medische app voor Android en iPhone. Zo hebben medewerkers in de zorg altijd de meest actuele informatie over  maatregelen bij een infectieuze patiënt beschikbaar. Het sneller  en correct instellen van maatregelen verhoogt de patiëntveiligheid en dit verbetert meteen de kwaliteit van zorg voor de infectieuze patiënt en voor de medepatiënten.

Winnaar Hygieia Award 2013

google  appstore

ihc
logo_streeklab_2