slide1

Experts op het gebied van infectiepreventie

Wij denken en doen infectiepreventie
Voor optimale patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Verpleeghuis op orde?

Meekijken op de werkvloer?

Een outbreak, wat nu?

slide2

Experts op het gebied van infectiepreventie

Wij denken en doen infectiepreventie
Voor optimale patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Meekijken op de werkvloer?

Een outbreak, wat nu?

Verpleeghuis op orde?

slide3

Experts op het gebied van infectiepreventie

Wij denken en doen infectiepreventie
Voor optimale patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Meekijken op de werkvloer?

Een outbreak, wat nu?

Verpleeghuis op orde?

slide5

Experts op het gebied van infectiepreventie

Wij denken en doen infectiepreventie
Voor optimale patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Meekijken op de werkvloer?

Een outbreak, wat nu?

Verpleeghuis op orde?

slide6

Experts op het gebied van infectiepreventie

Wij denken en doen infectiepreventie
Voor optimale patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Meekijken op de werkvloer?

Een outbreak, wat nu?

Verpleeghuis op orde?

slide8

Experts op het gebied van infectiepreventie

Wij denken en doen infectiepreventie
Voor optimale patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

Meekijken op de werkvloer?

Een outbreak, wat nu?

Verpleeghuis op orde?

Over ons

Tensen & Nolte Infectiepreventie verzorgt sinds 2006 infectiepreventie op maat. Wij vinden dat kennis en ervaring in infectiepreventie voor alle zorgorganisaties beschikbaar moet zijn. Onze klanten bevinden zich door het hele land, wij werken dus niet regio-gebonden. Onze deskundigen zijn ervaren, flexibel en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat wij doen

Onze deskundigen zijn all-round inzetbaar en beschikken over jarenlange ervaring. Alle denkbare werkzaamheden op het gebied van infectiepreventie kunnen zij voor u uitvoeren. Deskundigheid in desinfectie van flexibele scopen, in steriele medische hulpmiddelen en in voedingshygiëne hebben wij ook aan boord. En zoekt u een arts-microbioloog? Dan staat deze direct voor u klaar.

Aanpak

Wij leveren altijd maatwerk. Met onze klant stemmen wij af welk resultaat er van ons wordt verwacht. Daarna beoordelen wij de aanvangssituatie, stellen we een zorgvuldige planning op en leggen deze voor aan de klant.   Natuurlijk houden wij een voortgangsrapportage bij. Zodat onze klant actueel inzicht heeft in de stand van zaken. Maar, we zijn ook altijd te bellen voor onze klanten…

Infectiepreventie is zinvol!

Zorginfecties zijn infecties die ontstaan tijdens het verblijf in een zorginstelling of door een behandeling. Zo’n infectie is altijd ongewenst: uit oogpunt van kwaliteit van zorg, vanwege risico voor de patiëntveiligheid en omdat het toename van kosten betekent. Natuurlijk is een zorginfectie niet altijd te vermijden, maar toch leert de ervaring dat de ene zorginstelling de risicofactoren beter onder controle heeft dan de andere. Dit betekent dat er nog verbetering mogelijk is. Het doel van infectiepreventie is allereerst het voorkómen van deze infecties en de gevolgen daarvan, zoals ziekte en sterfte. In de tweede plaats richt infectiepreventie zich op het tegen gaan van de verspreiding van infecties.

Proactief infectiepreventiebeleid ontwikkelen heeft zin! Dit levert kwaliteit en verankering op de werkvloer. En dat maakt een organisatie slagvaardig in infectiepreventie en beter bestand tegen uitbraken en calamiteiten.

InfectionGuide App: onmisbare tool!

InfectionGuide is een medische app voor Android en iPhone. Hiermee is altijd de meest actuele informatie over  maatregelen bij een infectieuze patiënt beschikbaar. Het snel en correct instellen van maatregelen verhoogt de patiëntveiligheid en dit verbetert meteen de kwaliteit van zorg. Voor de infectieuze patiënt, medepatiënten en medewerkers. Download deze handige app, net als velen voor u.

Winnaar Hygieia Award 2013

google  appstore